divide divide

24/7 live support
Klicka Här

020-79-8161 (Sverige)

GENERELLT

1.1 Hemsidans Regler och Villkor (’Regler och Villkor’)

Vänligen notera att i dessa Regler och Villkor hänvisar ’Du’ eller ’Din’ eller ’Spelare’ till alla individer som använder Programvaran på någon av The Palace Groups webbsidor.
The Palace Group är ett varumärke som styrs av Bayton Limited (C41970), ett företag registrerat i Malta vars adress är Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex XBX1011, Malta.
Alla överföringar mellan Spelaren och Bayton Limited äger rum i Malta där huvudservrarna finns. Spelarens kontrakt är med Bayton Limited.
Om inte annat uttryckligen sägs så hänvisar ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår” till Bayton Limited och dess dotterbolag, anslutna bolag, styrelser, anställda, agenter och entreprenörer. 

1.2. Rätt att använda Mjukvaran

Du är tillåten att installera och använda Mjukvaran och allt innehåll som härrör ifrån Mjukvaran i samband med användandet av hemsidor i enlighet med dessa Regler & Villkor. Mjukvaran tillåter Dig att använda våra speltjänster genom hemsidorna (’Tjänsterna’). Du tillåts att installera Mjukvaran på en hårddisk eller annan lagringsenhet, och att göra säkerhetskopior av Mjukvaran, förutsatt att en sådan kopia endast kommer att användas av dig i samband med Tjänsterna på en dator där Du är den huvudsakliga användaren. Mjukvarans kod, struktur och organisering är skyddade av immateriella rättigheter. Du får inte: *kopiera, omfördela, publicera, dekonstruera, dekompilera, demontera, modifiera, översätta eller göra något försök att få tillgång till källkoden för att skapa liknande produkter av källkoden, eller på annat sätt *sälja, överlåta, underlicensera, föra över, distribuera eller hyra ut Mjukvaran *göra Mjukvaran tillgänglig för någon tredje part genom ett datornätverk eller på annat sätt *Exportera Mjukvaran till något land (genom vare sig fysiska eller elektroniska vägar) *Använda Mjukvaran på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar eller regleringar. Tillsammans "Icke-Tillåten användning". Du kommer att vara ensam ansvarig för skador, kostnader eller utgifter som uppstår ur eller i samband med utförande av någon icke-tillåten användning.

1.3 Hemsidorna

Den här sidan definierar de allmänna Regler och Villkor som gäller för alla kontanter och satsningar som är accepterade av oss och alla Tjänster som erbjuds på www.thepalacegroup.com, (”Bayton Limited”) och på alla webbplatser som drivs av Bayton Limited. I Bayton Limited ingår följande webbplatser: www.spinpalace.com; www.rubyfortune.com, www.mummysgold.com, www.jackpotsinaflash.com; www.dreambingo.com; www.bingointhebox.com; www.cabaretclub.com; www.spinpalacepoker.com; www.piggs.com, www.spinpalacecasino.com, www.spinpalace.mobi, www.thespinpalacecasino.com, www.thepalacegroup.com, (”Hemsidorna”).

1.4 Användning

Genom att använda hemsidan uttrycker du ditt samtycke till dessa Regler och Villkor

2. Språk som används i Bayton Limiteds Regler och Villkor

Bayton Limiteds Regler och Villkor som offentliggjorts på Hemsidan (och som emellanåt uppdateras) är på engelska och det är den engelska versionen av dessa regler och villkor endast som ligger till grund för dessa villkor. Översättningar till andra språk kan göras som en tjänst och görs i god tro. Men i händelse av tvetydighet mellan den engelska versionen och en översättning, så har den engelska versionen prioritet över alla översättningar.

3. Om The Palace Group och Bayton Limited

The Palace Group är ett varumärke som förvaltas av Bayton Limited (C41970), ett bolag registrerat på Malta vars adress är Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX1011, Malta. Alla transaktioner mellan spelaren och Bayton Limited äger rum i Malta, där de huvudsakliga servrarna är baserade.

4. Licensiering och Reglerande Organ

Bayton Limited är licensierat av Lotteri- och Spelnämnden i Malta LGA/CL1/376/2007 (utfärdat den 30 december, 2009) och LGACL3/376/2007 (utfärdat den 30 december, 2009).

5. Jurisdiktioner

5.1 Rättsstridighet

Hasardspel kan vara olagligt enligt lagstiftningen i det land som du befinner dig eller är bosatt i. Bayton Limited har inte för avsikt att möjliggöra för Er att strida mot gällande lagstiftning. Du är ansvarig för all spelverksamhet, och Du är också ansvarig för att se till att du inte bryter någon lagstiftning som förbjuder hasardspel. Innan du förlitar dig på all information på hemsidorna bör du konsultera om reglerna för din jurisdiktion. Bayton Limited utesluter i fullaste utsträckning lagligen tillåtet allt ansvar för all användning av Hemsidan, oavsett om tjänsten är modererat eller inte.

5.2 Svartlista

Bayton Limited kan inte öppna konton, behandla vad eller finansiella transaktioner för individer bosatta i Belgien, Danmark, Frankrike och perifera territorier, Iran, Israel, Italien, Nordkorea, Sydafrika, Spanien, Turkiet, USA och perifera territorier. Bayton Limited förbehåller sig rätten att efter eget omdöme emellanåt kunna ändra förteckningen över länder där konton ej kan öppnas, och där vad och finansiella transaktioner ej kan behandlas.

6. Ditt konto

6.1 Ålder

Alla ansökande måste vara över 18 år för att få registrera sig hos Bayton Limited. Vi förbehåller oss rätten att begära intyg om din ålder och stänga av ditt konto till dess att tillfredsställande dokumentation tillhandahålls.

6.2 Korrespondens

Alla uppgifter som lämnas vid registrering på webbplatsen måste vara korrekt och fullständig i alla avseenden. Bayton Limited förbehåller sig rätten att bekräfta din adress, genom att posta ett brev till angiven adress eller genom att kontakta dig via e-post. All brevkorrespondens kommer vara diskret och kuvert kommer inte att visa någon hänvisning till Bayton Limited. När sådan korrespondens inleds, kommer alla uttag att hållas i väntan på att korrespondensen har returnerats och godkänts av Bayton Limited.

6.3 Konto

Du får endast öppna och manövrera ett enda konto. Om du innehar fler än ett konto förbehåller vi oss rätten att stänga av dessa konton tills alla kontouppgifter och saldon (som tillhör dig) är konsoliderade. Väl klart så kommer vi att avsluta alla andra konton och lämna kvar ett enda aktivt konto.

6.4 Noggrannhet

Du uppmanas att hålla dina detaljer uppdaterade. Om du ändrar din adress, e-postadress, telefonnummer eller annan kontakt- eller personlig information, vänligen kontakta svensksupport@thepalacegroup.com för att uppdatera din kontoinformation.

6.5 Lösenord

Bayton Limited tillåter Dig att välja ditt eget användarnamn och lösenord. Du uppmanas att hålla denna information hemlig. Alla handlingar som utförs genom Ditt konto kommer att bestå om ditt användarnamn och lösenord har angetts korrekt.

6.6 Verifiering av Bankdetaljer

Om du använder dig av ett kredit-eller betalkort, så MÅSTE Kortinnehavarens namn vara detsamma som det namn som används vid registrering på hemsidan. Om detta inte är fallet så kan kontot avslutas. Om ett konto är avstängt så bör du kontakta Kundtjänsten för information och detaljer om vår verifikationsprocess. Alla uttag som görs genom banköverföring eller check kommer endast att betalas till det namn som användes vid registreringen på hemsidan och om ett betal-eller kreditkort har använts för att sätta in pengar så skall namnet motsvara det namn som är registrerat på kortet.

6.7 Att Uppdatera Detaljer

Uppdatering eller tillägg av betalningsdetaljer får endast göras genom att kontakta Kundtjänsten. Det är ditt ansvar att göra dig medveten om på vilka villkor som dina betalningar har accepterats. Du är själv ansvarig för att hålla dig uppdaterad med alla förändringar.

6.8 Aktivering

Alla ansökande blir skickade ett e-postmeddelande till den registrerade e-postadressen, för kontots aktivering. Alla konton kan bli aktiverade genom detta e-postmeddelande. Om inte detta genomförs, så förbehåller sig Bayton Limited rätten att stänga alla aktiviteter på kontot tills kontodetaljerna är verifierade.

6.9 Erbjudanden

Alla erbjudanden till spelare är begränsade till en per person, familj, hushåll, e-postadress, telefonnummer, kontokort och delad dator, i t.ex. skolor eller på offentliga bibliotek och arbetsplatser. Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillgängligheten för något eller alla erbjudanden till dig eller en grupp av spelare.

6.10 Godkännande

Genom att registrera dig, anses Du ha accepterat och förstått alla Regler och Villkor som visas på hemsidan för Bayton Limited. Vi rekommenderar att alla medlemmar skriver ut (eller sparar i fil) alla transaktionshändelser, spelregler, avbokningsregler och utbetalningsbestämmelser.

6.11 Inget Ansvar

Bayton Limited bär inget ansvar för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha uppstått ur eller i samband med Bayton Limiteds tjänster eller hemsidor; inklusive, utan begränsning, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förvanskning av data, kommunikations- eller linjefel, en individs missbruk av hemsidan eller dess innehåll eller eventuella fel eller brister i hemsidans innehåll. Bayton Limited förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga ditt konto.

6.12 Inga Minderåriga

Alla ansökande måste vara över 18 år för att registrera sig hos Bayton Limited. Bayton Limited förbjuder helt minderåriga från att delta i något av spelen eller att använda Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att kräva bevis på ålder från alla spelare och att stänga av deras konto tills dess att tillfredsställande dokumentation tillhandahålls. Det är varje spelares ansvar att innan registrering kontrollera att lagarna i dennes land/stat gällande hasardspel tillåter dem att använda våra tjänster. Se avsnitt 5 ”Jurisdiktioner”.

6.13 Vilande Konto

Om ett konto förblir vilande eller inaktivt utan transaktioner under en period längre än 30 månader och om kontot har ett saldo så kommer Bayton Limited att försöka kontakta dig med syftet att returnera kvarstående medel. Om detta inte är möjligt, så kommer det återstående saldot (om det finns något) för det kontot att överföras till Lotteri- och Spelnämnden (LGA) på Malta.

Som angetts i paragraf 39 så kommer 5 Euro månatligen dras från passiva konton tills kontot inte har några krediter kvar, blivit aktivt, eller har varit passivt i tre månader.

6.14 Överföringar mellan Konton

Överföringar av medel mellan individuella pokerkonton är strikt förbjudet.

6.15 Ränta

Medel som hålls på ditt konto kommer inte att påverkas av någon ränta.

6.16 Avstängning av Konto

Bayton Limited förbehåller sig rätten att stänga eller avsluta ditt konto efter eget behag.

6.17 Avslutande av Konto

Om du vill avsluta ditt konto kan du kontakta Bayton Limiteds Kundtjänst på svensksupport@thepalacegroup.com.

7. Betalningsdetaljer/Uttag

7.1 Identitetskontroller

Bayton Limited förbehåller sig rätten att be dig om kontrollhandlingar vid insättningar gjorda med kredit-eller betalkort före verkställande av ett uttag. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: • Kopia av kortet i fråga (om tillämpligt). • Kopia av fotografiska identitetshandlingar, till exempel ett pass eller körkort. • Handlingar som styrker vistelseort såsom ett kontoutdrag eller elräkning som inte är äldre än tre månader.

7.2 Kreditkontroller

Bayton Limited förbehåller sig rätten att genomföra kreditkontroller av alla kortinnehavare hos en kreditagentur i tredje part baserat på information angiven vid registrering.

7.3 Sparade Uppgifter

Det är Kortinnehavarens ansvar att behålla kopior av transaktionshistorik och Hemsidans riktlinjer och regler. Det är också Kortinnehavarens ansvar att känna till lagstiftningen om hasardspel i sitt hem- eller tillfälliga land.

7.4 Uttag

Alla uttag som görs genom banköverföring eller check kommer endast att betalas ut till det namn som använts vid registrering på hemsidan och om ett betalkort har använts för att sätta in pengar så skall namnet motsvara det namn som registrerats till kortet. Avgifter för uttag kan uppstå. Medel måste utbetalas med samma metod som användes för deponering. Observera att en viss fördröjning kan uppstå för alla uttag på grund av verifieringsprocessen av din identitet.

Notera: i enlighet med förordningar som fastställts av LGA, så måste casinot verifiera spelarens identitet när denne gör ett uttag på 2330€ eller mer (eller motsvarigheten till spelarens valda valuta).

7.5 Uppdatering av Betalningsdetaljer

Att uppdatera eller lägga till mer betalningsdetaljer kan endast göras genom att kontakta Kundtjänsten.

7.6 Uttagningsgräns

Spelare som tar ut en summa pengar som är 5 gånger större än deras sammanlagda insättningar på alla casinon inom Bayton Limited kommer endast att kunna ta ut deras vinster i omgångar om 40 000kr per vecka. Eventuell återstående summa kommer att återföras till spelarens konto för att invänta att denna uttagsgräns nollställs. Denna regel kommer endast att tillämpas efter beslut av casinoledningen. Alla progressiva vinster är undantag från denna regel.

Om en välkomstbonus har beviljats till dig och uppfyllt omsättningskravet så begränsas du till att kunna göra ett uttag till max 6 gånger av värdet på din första insättning och resterande saldo förverkas. Denna paragraf kommer tillämpas efter bedömning av casinoledningen. Alla progressiva vinster är undantagna från denna paragraf.

8. Bonusar

8.1 Separata Regler & Villkor

Alla kampanjer, bonusar och specialerbjudanden är föremål för kampanjspecifika Regler & Villkor och all komplimenterande bonus som blir insatt på ditt konto skall användas i anslutning med sådana Regler & Villkor. Om satsningskraven för bonuskrediter eller gratiskrediter inte uttryckligen anges i reklamerbjudandet så finns reglerna på: http://www.thepalacegroup.com/BonusSystem_sweden.asp

8.2 Missbruk av Bonussystem

I händelse av att Bayton Limited anser att du missbrukar eller försöker att missbruka en bonus eller annat erbjudande, eller att Du troligen drar nytta genom missbruk eller brist på god tro ifrån en spelpolicy som antagits av Bayton Limited, så kan Bayton Limited efter eget gottfinnande, neka, vägra eller ta tillbaka bonus från Dig och/eller erbjudande eller upphäva alla bestämmelser tillfälligt eller permanent, eller avsluta din tillgång till Tjänsterna och/eller blockera Ditt konto. Under sådana omständigheter så skall Bayton Limited inte ha någon skyldighet att betala tillbaka några medel till dig som kan finnas på Dina konton annat än dina ursprungliga insättningsbelopp.

8.3 Rätt att Häva

Bayton Limited förbehåller sig rätten att återkalla alla erbjudanden, bonusar eller specialerbjudanden när som helst.

8.4 Utgångsdatum för bonus

Om oanvänd casinobonus kvarstår så kommer sådan bonus och eventuella intjänade vinster och lojalitetspoäng löpa ut efter 6 månader från dagen då bonusen krediterades. Detta tillämpas på casinots egna preferens oavsett om bonusens omsättningskrav har uppfyllts eller ej.

9. Sekretesspolicy

9.1 Generellt

Bayton Limited har förbundit sig att skydda och respektera din integritet. Bayton Limited uppfyller alla gällande lagar angående rätt till privat sekretess och dataskydd. Om du inte förstår hur vi hanterar eller använder den personliga information som du förser oss med så är Du uppmanad att skicka in dina frågor till svensksupport@thepalacegroup.com.

9.2 Insamlad Information

Bayton Limited har rätt att samla in och registrera alla telefonsamtal, Internet-kommunikationer, uppgifter om transaktioner som du gör genom hemsidan och uppgifter om dina besök på hemsidan.

9.3 Behandling av Personliga Detaljer

Alla personuppgifter som mottagits i hänsyn till en spelare och/eller kunden är: • Behandlade i enlighet med den berörda spelarens rättigheter • Införskaffade enbart för ett specifikt och lagligt syfte. • Lagrade på ett säkert sätt. • Tillämpade för marknadsföringssyften som bygger på opt-out-principen.

9.4 Utlämnande av Information

Bayton Limited kommer att instruera och auktorisera det finansiella kreditinstitut som en spelares konto är knutet till att avslöja information som kan begäras av LGA för en spelares konto. Bayton Limited kommer endast lämna att ut personliga data när uppmaningar för detta görs av en regeringsauktoritet och/eller enligt någon bestämmelse i gällande lagstiftning eller för att upprätthålla våra användarvillkor som anges i dessa Regler & Villkor. För att upptäcka bedrägeri och för kontrollsyften så samtycker ni till att Bayton Limited har rätten att överföra dina personuppgifter till en tredje part, inklusive så kallade AVS tjänsteleverantörer och andra kompanjoner. Vidare så förbehåller Bayton Limited sig rätten att lämna ut personuppgifter till relevanta mottagare när Bayton Limited har skälig anledning att misstänka oegentligheter som involverar ett konto.

9.5 Player Relationship Management (CRM) och Marknadsföringsmaterial

Bayton Limited förbehåller sig rätten att behandla personuppgifter för CRM-syften. Du kan välja att inte ta emot marknadsföring/PR-material vid registreringen och/eller säga upp prenumeration av reklammaterial som skickas elektroniskt genom att kontakta oss på svensksupport@thepalacegroup.com. Vår hemsida kan då och då innehålla länkar till och från hemsidorna för våra partnernätverk, annonsörer och affiliater. Om du följer en länk till någon av dessa hemsidor, observera att dessa hemsidor har sina egna sekretessregler och att vi inte är ansvariga för dessa regler. Vänligen kontrollera dessa regler innan du lämnar ut några personuppgifter på dessa hemsidor.

9.6 Korrigering av Felaktiga Kontouppgifter

Du har rätt att kräva tillgång till dina egna personuppgifter och/eller rätt att korrigera och/eller radera fel och/eller opassande information.

9.7 Cookies/ActiveX

Bayton Limiteds Hemsidor används med hjälp av cookies och Active X-komponenter för (men inte begränsat till) följande syften: • För att identifiera Spelarens föredragna språk så det blir valt automatiskt när spelaren återvänder till Bayton Limited • För att lagra information om spelarens preferenser och inställningar så att vi kan justera våra Webbplatser efter varje spelares individuella intressen. • Analys av Bayton Limiteds Webbplatstrafik för att tillåta oss att göra förbättringar. • Driften av spelen (som t.ex. flash-casinot). • För att visa annonser som Bayton Limited tror kan vara av intresse för Dig. Tänk på att det kanske inte är möjligt att använda Hemsidan eller Tjänsterna utan att acceptera dessa regler. Om ytterligare information behövs, var vänliga skicka ett e-postmeddelande till svensksupport@thepalacegroup.com.

9.8 Lagring av Personlig Data

Den data som Bayton Limited samlar in från Spelaren kan bli överförd, och lagrad på, en destination utanför det Europeiska Ekonomiska området (EEA). Den kan också bli behandlad av personal som arbetar utanför EEA som är anställda av oss eller för en av våra leverantörer. Sådan personal kanske bedriver, bland annat, uppfyllandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsdetaljer och tillhandahållande av stödtjänster. Genom att lämna ut Dina personuppgifter, så samtycker du till denna överföring, lagring eller bearbetning. Bayton Limited kommer att ta alla steg som rimligtvis krävs för att försäkra att Dina personliga detaljer behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda Dina personliga detaljer, så kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till vår hemsida; alla överföringar sker på egen risk. När vi har mottagit Din information, så kommer vi att tillämpa strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka undvika obehörig åtkomst.

10. Immateriella Rättigheter

Varumärkena som är anknutna till Bayton Limited inkluderar men är inte begränsade till:

CABARET CLUB, DREAM BINGO, MUMMYS GOLD, RUBY FORTUNE, SPIN PALACE och Bayton Limited och alla andra varumärken, servicemärken och/eller varunamn som används av Bayton Limited är varumärken, servicemärken och/eller varunamn som ägs av Bayton Limited som reserverar alla rättigheter till sådana varumärken. Du bekräftar härmed genom att använda Hemsidan eller Mjukvaran att Du inte erhåller några rättigheter i varunamnen eller innehållet och att Du bara får använda de samma i samförstånd med dessa Regler & Villkor.

11. Användning av Automatiserade Spelare (”Bottar”) och Olaglig Mjukvara

11.1 Olaglig Mjukvara och Bottar

Användningen och missbruket av en bugg eller bottar eller alla andra former av artificiell intelligens i någon av Mjukvarorna eller Tjänsterna på Bayton Limiteds plattform är olaglig.

11.2 Otillåten Mjukvara

Användningen av mjukvara med syfte att modifiera utkomsten av alla spel i pokerrummen eller casinot för finansiell vinning är strikt förbjuden och alla vinster förvärvade på detta sätt kommer att dras av ifrån Spelarens tillgångar.

11.3 Rättsliga Åtgärder

Bayton Limited kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder vid användning och/eller missbruk av en bugg, bot eller annan form av artificiell intelligens mot en spelare såsom blockering av Spelarens konto, frysning av tillgångar och rätten till rättsliga förfaranden.

12. Avbrott i Spel

12.1 Avbrott

Bayton Limited är inte ansvarig för något driftstopp, serverstörningar, lagg, eller annan teknisk eller politisk störning av spelen. Bayton Limited är inte heller ansvarig för handlingar eller försummelser gjorda av din internetleverantör eller någon tredje part som du har kontrakterat för att få tillgång till servern som är värd för Hemsidan.

12.2 Inga Garantier

Mjukvaran och Tjänsterna erbjuds ”som de är” och Bayton Limited har inga garantier eller representationer, varken uttryckliga eller underförstådda (av lag, författning eller på annat sätt) inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier och villkor av säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett särskilt ändamål, fullständighet eller riktighet av Programvaran/Tjänsterna eller överträdelse av tillämpliga lagar och förordningar. Hela risken för användning, kvalitet och prestanda förlitar sig på Dig.

Bayton Limited har inga garantier för att Mjukvaran eller Tjänsterna kommer att möta Dina krav, vara ostörda, aktuella, säkra eller felfria, att defekter kommer att korrigeras eller att programvaran eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus och buggar eller att den fulla funktionaliteten, exaktheten och tillförlitligheten av Mjukvaran eller Tjänsterna eller riktigheten av uppgifter försedda av dig. I händelse av system- eller kommunikationsfel relaterade till genereringen av slumptal, satsningsuppgörelse eller någon annan faktor av Produkten, så kommer vi inte att vara ansvariga mot Dig som ett resultat av något sådant fel och vi förbehåller rätten att annullera alla satsningar på dragningarna i fråga.

12.3 Inget Ansvar

Bayton Limited kommer inte att acceptera något ansvar för några skador eller förluster som anses eller påstås ha uppstått ur eller i samband med Hemsidan eller Tjänsterna; inklusive, utan begränsning, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller korrumpering av data, kommunikation eller linjeavbrott, någon persons missbruk av sidan eller några fel eller försummelser i innehållet.

12.4 Återbetalningar

I händelse av ett fel i casinosystemet så är alla vad är ogiltiga. Återbetalningar får ges endast efter bedömning av Bayton Limiteds ledning.

12.5 Systemfel

Om ett uppenbart fel, misstag eller systemfel resulterar i ett inkorrekt odds, linje eller handikapp gjort i ett vad, så kommer vadet, eller den delen av vadet om det är ett multipelt vad/dobbleri, att vara ogiltigt.

12.6 Satsningsgränser

Vi reserverar oss rätten att vägra eller limitera alla satsningar efter eget gottfinnande av vilken anledning som helst. Under omständigheter där en insats bedöms vara eller förklaras ogiltig av oss på våra villkor, så kommer alla summor dragna från ditt konto med avseende på den insatsen att krediteras till ditt konto. Satsningar kommer bara att vara giltiga om de blir accepterade av våran server och omfattas av avtalet. Innan acceptering så kommer inga kommunikationer ifrån Dig att vara bindande hos oss och all information som visas på denna webbplats är bara en inbjudan att spela. Fel (Både på en hemsida och din utrustning) annullerar alla betalningar och gjorda spel. Om vi skulle bedöma att avstå ifrån en regel i form av ”fair play” till Dig så skall det endast vara för den enstaka gången och skall inte skapa ett prejudikat för framtiden.

12.7 Rätt till Annullering

Bayton Limited förbehåller sig rätten att annullera alla vinster som var gjorda som ett resultat av ett fel på hård- eller mjukvara. Spelare som upptäcks med att missbruka sådana fel kommer att få sitt konto stängt och alla insättningar och/eller vinster förverkade. I händelsen att en Hemsida har ett systemfel så är alla satsningar ogiltiga.

12.8 Förändring

Bayton Limited förbehåller sig rätten att stänga av, modifiera, ta bort eller lägga till vilka spel eller mjukvaror som helst till Hemsidan efter eget gottfinnande med omedelbar verkan och utan förvarning. Bayton Limited kommer inte att vara ansvarig för eventuella förluster gjorda av dig som resultat från några förändringar gjorde eller för någon modifikation eller avstängning av eller upphävande av Mjukvaran eller Tjänsterna och Du skall inte ha några krav mot Bayton Limited i sådant avseende.

13. Ansvarsbegränsning

13.1 Risk

Du accepterar att du är fri att välja att använda Tjänsterna och att du gör det av eget val, diskretion och risk.

13.2 Förlust

Bayton Limited skall inte vara ansvarig för Dig eller någon tredje part i kontrakt, förseelse, försummelse, eller annars, för någon förlust eller skada som kommer från eller på något sätt är i samband med Din, eller någon tredje parts, användning av Mjukvaran eller Tjänsterna, oavsett oavsiktligt, inklusive, utan begränsning, skador för förlust av verksamhet, förlust av vinst (Inbegripet förlust av eller oförmåga att få förväntade vinster), avbrott av affärsverksamhet, eller annan ekonomisk eller indirekt förlust (Även om vi har meddelats av dig om möjligheten av sådan förlust eller skada).

13.3 Länkar

Bayton Limited kommer inte att vara ansvarig i kontrakt, kränkning, försummelse eller på annat sätt, för förlust eller skada som härrör från eller på något sätt kan sättas i samband med din användning, av någon länk som finns på webbplatser. Företaget är inte ansvarigt för innehållet på någon webbplats som länkas ifrån webbplatserna eller genom Tjänsterna.

13.4 Försummning

Ingenting i detta avtal kommer att göra verkan så att det utesluter något ansvar från bolaget för bedrägeri, dödsfall eller personlig skada som är orsakat av Företagets försummning.

14. Tillgång av Erbjudanden

14.1 Behörighet

Alla erbjudanden är begränsade till ett per person, familj, hemadress, e-post-adress, telefonnummer, samma betalningskonto (t.ex betalnings- eller kreditkort, etc), och delad dator (t.ex. i skola, offentligt bibliotek, eller arbetsplats). Alla Bayton Limiteds erbjudanden är avsedda för rekreationella spelare och Bayton Limited kan efter eget gottfinnande begränsa behörigheten för spelare att delta i någon kampanj. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka tillgängligheten för alla erbjudanden till en eller flera spelare.

14.2 Återkallning av erbjudanden

Vi förbehåller oss rätten att återta alla tilldelade bonusar och alla vinster om en spelare upptäcks manipulera eller missbruka någon aspekt av ett erbjudande från Bayton Limited. Där det finns bevis för en serie av satsningar placerade av en spelare eller grupp av Spelare, som på grund av förstärkta betalningar genom kampanjerbjudanden resulterar i garanterad spelarprofit oavsett resultatet, så förbehåller sig Bayton Limited rätten att ignorera bonusdelen av sådana erbjudanden och istället avgöra vad på rätt odds. Vi förbehåller oss vidare att be alla spelare om tillräcklig dokumentation för oss att vara nöjda i vår absoluta diskretion till spelarens identitet före kreditering av någon bonus, gratis satsning eller erbjudandet till deras konto.

15. Insamling av Vinster

Vinst läggs till i den valda valutan för ditt konto till ditt kontos totala balans. Skulle Du önska att göra ett uttag av en del eller hela Din balans så får Du välja hur mycket du önskar att få utbetalt. Den högsta uttagssumman för en 24 timmars period är 10 000 GBP eller motsvarande i vald valuta. Om du har några undringar eller frågor gällande utbetalningen av vinster, var vänlig att skicka e-postmeddelande till svensksupport@thepalacegroup.com.

16. Ansvarsfullt Spelande

16.1 Policy

Hasardspel är menat att vara roligt, men kan skapa ett beroende. Vi stödjer ansvarsfullt spelande genom att: • Ge dig möjlighet till blockering/avstängning av ditt konto på begäran. • Ge dig möjligheten att kontakta en av våra spelsupportagenter eller att klicka dig fram till en av länkarna försedda på sidan för Ansvarigt Spelande.

16.2 Självexkluderingspolicy

För mer information om Bayton Limiteds självuppsägningspolicy, var god hänvisa till sidan om Ansvarsfullt spelande.

17. Tillämplig Lag, Support, Tvister och Klagomål

17.1 Support

Spelsupport är tillgänglig då Du upplever svårigheter. Spelsupport kan nås genom e-post på svensksupport@thepalacegroup.com.

17.2 ADR

Det aktuella saldot och transaktionshistorien för Ditt konto kan ses när som helst. Skulle det uppstå något skadeståndsanspråk eller tvist ifrån tidigare eller löpande transaktioner, var vänlig kontakta oss. Om vi är oförmögna att lösa tvisten, så kommer vi att hänvisa tvisten till en skiljedomare, såsom IBAS, vilkens beslut kommer att vara slutgiltigt för fullständig representation till alla inblandade parter.

17.3 LGA

Bayton Limited skall försöka lösa alla tvister ansvarsfullt och i god tid, när en tvist förblir olöst av båda parter, så kan skiljeförfarande sökas som beskrivet ovan. Om det efter denna process återstår en tvist så kan den bringas till LGA på complaints@lga.org.mt.

17.4 Gällande Lag och Jurisdiktion

Dessa Regler & Villkor är reglerade av, och tolkas i enlighet med, lagarna på Malta och Du underkastar dig oåterkalleligen till den exklusiva behörigheten för domstolarna i Malta att avgöra eventuella tvister (Inklusive ansökningar om kvittning och motkrav) som kan uppstå i samband med skapande, giltighet, verkan, tolkning eller prestanda av, eller rättsförhållanden som har etableras av eller annars uppstår i samband med dessa Regler & Villkor.

17.5 Översättningar

Dessa Regler, Villkor och Förutsättningar kan översättas till många olika språk. Om det finns någon skillnad mellan den engelska versionen av dessa Regler, Villkor och Förutsättningar och andra språkversioner av dessa Regler, Villkor och Förutsättningar i betydelsen och tolkningen av någon av bestämmelserna i dessa Regler, Villkor och Förutsättningar skall tolkning av bestämmelserna i den engelskspråkiga versionen äga företräde.

18. Finansiell Institution

18.1 Ingen Ränta

Bayton Limited är inte en finansiell institution och därmed är insättningar på ditt konto inte berättigade till några räntebetalningar alls.

18.2 Inga rättsliga eller Skattemässiga Råd

Bayton Limited tillhandahåller inte råd till spelare om skatt och/eller juridiska frågor. Spelare som vill få råd om skatt och juridiska frågor ombes att kontakta passande rådgivare och/eller myndigheter i jurisdiktionen som de befinner sig eller bor i.

18.3 Inget Medlande

Spelare är strikt förbjudna från att använda Bayton Limited och dess system till att underlätta medlande genom Valutaväxlingstransaktioner. När Bayton Limited bedömer att en spelare medvetet har använt ovan nämnda system för finansiell vinst genom medlande, så kommer relevant vinst att förverkas och räknas av från en Spelares balans utan förvarning.

18.4 Bekämpning av Pengatvätt

Spelare är strikt förbjudna ifrån att nyttja Bayton Limited och dess system för att underlätta alla typer av illegala överföringar. Du får inte använda hemsidan för någon olaglig eller bedräglig aktivitet eller förbjudna transaktioner (inklusive pengatvätt) enligt lagarna i den jurisdiktion som gäller dig. Om Bayton Limited har en misstanke om att du är inblandad i, eller engagerar i bedrägerier, olaglig eller opassande verksamhet, inklusive utan begränsning; penningtvätt, eller uppförande på annat sätt i strid med dessa Regler & Villkor, så kommer din tillgång till hemsidan att avslutas omedelbart och/eller ditt konto att blockeras. Om ditt konto sägs upp eller blockeras under sådana omständigheter, så har Bayton Limited ingen skyldighet att återbetala några medel som kan finnas på ditt konto till dig. Därtill så har Bayton Limited rätten att informera relevanta auktoriteter, andra leverantörer av online-tjänster och banker, Kreditkortsföretag, elektroniska betalningstjänster, eller andra finansiella institutioner om Din identitet och om någon misstänkt olaglig, bedräglig eller opassande aktivitet och Du kommer att samarbeta helt med Företaget för att undersöka sådan aktivitet.

19. Övrigt

19.1 Godkännande

Genom att acceptera dessa Regler & Villkor så är Du härmed fullt medveten om att det finns en risk att förlora pengar när man spelar med hjälp av hemsidan och Du är fullt ansvarig för en sådan eventuell förlust. Du accepterar att Din användning av Hemsidan är av ditt eget val, diskretion och risk. I förhållande till dina förluster så skall du inte ha några krav som helst mot Bayton Limited eller någon av deras white label-partners eller deras respektive chefer, tjänstemän eller anställda.

19.2. Behöriga Spelare

Anställda hos Bayton Limited och dess licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag, annonsörer, reklambyråer eller andra agenturer, media partners, försäljare och nära medlemmar av deras familjer är inte tillåtna att delta i spelen.

19.3 Borttagning av Konto

Bayton Limited förbehåller sig rätten att avsluta Ditt konto av vilken anledning som helst, när som helst utan att meddela dig. Eventuell balans som återstår på Ditt konto vid tidpunkten för ett sådant avslut kommer att bli krediterad till Ditt kreditkort och/eller skickad till Dig i form av en check. Casinot förbehåller sig dock rätten att, helt efter eget gottfinnande, annullera alla vinster och konfiskera eventuell kontobalans, under följande omständigheter:

(i) Om du har mer än ett aktivt konto registrerat på casinot;
(ii) Om namnet registrerat till Ditt Casinokonto inte matchar det namn som är registrerat till det kreditkort som du använde för att göra insättningar till Casinokontot;
(iii) Om du deltar i ett erbjudande ifrån Casinot och gör ett uttag innan kraven för det specifika erbjudandet har blivit uppfyllda;
(iv) Om du lämnar oriktig eller vilseledande registreringsinformation;
(v) Om du inte är av myndig ålder;
(vi) Om du vistas i en jurisdiktion där deltagandet i hasardspel är förbjudet enligt lag;
(vii) Om du har godkänt eller tillåtit (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att spela på Ditt casinokonto;
(viii) Om du inte har spelat på casinot på en individuell basis endast för personlig underhållning (dvs, Du Har spelat i en professionell mening eller i samarbete med andra spelare som en del av en klubb, grupp, etc.);
(ix) Om du har ”krävt tillbaka” någon av de insättningar gjorda med Ditt kreditkort på Ditt Casinokonto;
(x) Om Du upptäcks för fusk, penningtvätt, samverkan eller medverkan i bedrägliga aktiviteter
(xi) Om det bestäms av Casinot att Du har använt dig av ett system (inklusive maskiner, datorer, mjukvara eller andra automatiserade system) designade specifikt för att besegra casinot;
(xii) Om du inte använder webbplatsen eller Ditt konto i god tro.
(xiii) Om du gör uttalanden som är sexuellt explicita eller stötande i chattfunktionen, inklusive uttryck av fanatism, rasism, hat eller svordomar.
ELLER
(xiv) Om casinot skulle bli medvetet om att Du har spelat på något annat casino på internet under några av omständigheterna beskrivna i (i) till (xiii) ovan.

19.4 Offentlighet

Genom att acceptera alla pris och/eller vinster från Casinot, så ger Du samtycke till att Ditt namn kan användas i reklam- och marknadsföringssyften utan ytterligare kompensation utom där detta är förbjudet enligt lag.

19.5 Skadelöshet

Du skall hålla Casinot, dess anställda, tjänstemän, licensinnehavare, distributörer, återförsäljare, affiliater, dotterbolag, annonsörer eller andra byråer, mediapartners och agenter fria ifrån någon form av skada och skall till fullo hålla de samma ifrån och alla kostnader, skulder och skadestånd som kan uppkomma som ett resultat av:

(I) Ditt inträde, användning eller återanvändning av hemsidan,
(ii) Din användning av alla former av Mjukvara på Hemsidan,
(iii) Ditt inträde, användning eller återanvändning av Casinots server,
(iv) Din medverkan i Casinots spel, eller,
(v) Din acceptans av något pris.

19.6 Skadestånd

Du försäkrar vidare och specifikt detta Casino, dess anställda, tjänstemän, direktörer och alla associerade personer, affililiater eller organisationer, mot alla sorters kostnader, belastningar och skador som kan uppstå från legala eller andra åtgärder tagna av eller mot dig till följd av all eventuell interaktion med casinot och/eller någon av dess anställda, tjänstemän, direktörer, och alla associerade eller affilierade personer eller organisationer. Sådan åtgärd skall inkludera (men inte nödvändigtvis vara begränsad till) varje handling som kan uppstå till följd av kriminaliseringen av hasardspel online inom Din jurisdiktion.

19.7 Kommunikation och Avvikning

Genom att registrera ett Övnings- eller ett Riktigt konto, så ger Du oss härmed ditt samtycke för oss att kontakta Dig genom alla sorters kommunikation (antingen i skriftlig eller muntlig form och inkluderande, men inte begränsat till, e-post, telefon och SMS) när det gäller ärenden som rör Ditt konto. För att avregistrera dig för alla sorters kommunikation, vänligen kontakta svensksupport@thepalacegroup.com.

19.8 Hela Avtalet

Reglerna & Villkoren beskrivna här representerar det kompletta, slutgiltiga och exklusiva avtalet mellan Dig och Bayton Limited och ersätter och förenar alla tidigare avtal, utfästelser och överenskommelser mellan Dig och The Palace Group med hänsyn till spelande på Casinot. Bayton Limited förbehåller sig rätten att korrigera dessa Regler & Villkor, eller att genomföra eller ändra alla förfaranden, närsomhelst utan att underrätta Dig. Sådana ändringar kommer att genomföras efter beslut av Casinots ledning och ha omedelbar effekt. Sådana ändringar i förfaranden kommer endast att implenteras som en reaktion på Casinots och Spelarnas intressen och säkerhet.

19.9 Irreguljärt Spel

Innan några uttag blir behandlade så kommer Ditt spel att granskas för tecken på irreguljära spelmönster. I intresset av rättvist spel så kommer lika, nollade, lågmarginals- eller säkra satsningar att anses vara irreguljärt spel sett till satsningskraven för av bonus. Andra exempel på irreguljärt spel inkluderar, men är inte begränsat till; placering av enskilda satsningar som motsvarar eller överstiger 30% av värdet på den bonus krediterad till kontot till dess att spelkraven för den specifika bonusen har blivit uppfyllda. Skulle Casinot bedöma att irreguljärt spel har förekommit, så förbehåller sig Casinot rätten att undanhålla alla uttag och/eller konfiskera alla eventuella vinster.

19.10 Slutgiltigt beslut ifrån Casinot

I händelse av en skillnad mellan resultatet som visas genom Din Casinomjukvara och Casinots servermjukvara, så skall det officiella och avgörande resultatet vara det som visas på Casinots servermjukvara.

19.11 Skatt

Du är ensam ansvarig för alla tillämpliga skatter på alla priser och/eller vinster som Du anhåller från Casinot.

19.12 Valuta

Användningen av $ symbolen indikerar endast på Amerikanska Dollar, användningen av C$ symbolen indikerar endast på Kanadensiska Dollar, användningen av £ symbolen indikerar endast på Brittiska Pund och användningen av € symbolen indikerar endast på Euro.

19.13 Force Majeure (Skador som ej kan förutsägas)

Bayton Limited ska inte ansvara eller hållas ansvariga för eventuella misslyckanden eller förseningar i utförande av något av våra åtaganden under Reglerna & Villkoren för Användning som är orsakade av händelser utanför vår resonabla kontroll.

19.14 Inget Partnerskap

Ingenting i dessa Regler & Villkor skall bli tolkade som skapandet av en agentur, partnerskap, förtroendearrangemang eller någon annan form av gemensamt företagande mellan Dig och Oss.

19.15 Uppdelning

Om någon av dessa Regler (& Villkor) bedöms som ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, av någon behörig auktoritet, så kommer den berörda regeln eller bestämmelsen att avskiljas ifrån de övriga villkoren, som kommer fortsätta att vara giltiga i den högsta utsträckning tillåten enligt lag. I sådana fall, så kommer den del som blir bedömd som ogiltig eller icke verkställbar att ändras på ett sådant sätt så att den är förenlig med de berörda tillämpade lagarna, så att den så nära som möjligt matchar och reflekterar Bayton Limiteds ursprungliga syfte.

19.16 Förklaring av Regler & Villkor

Vi anser att dessa Regler & Villkor är rättvisa. Skulle Du behöva något råd gällande dessa eller någon annan del av våra tjänster, var vänlig kontakta oss på svensksupport@thepalacegroup.com. I både Bayton Limiteds och våra Spelares intresse, var vänlig notera att all korrespondens och telefonsamtal kan bli inspelade.

Uppdaterad 14 november 2013

BONUSREGLER

1. Välkomstbonusen är en 100% Match baserad på en Ny Spelares 1:a insättning hos casinot.
(till exempel: sätt in 1500kr och få 1500kr i Välkomstbonus – totalt på kontot = 3000kr)

2. Detta erbjudande är endast giltigt för Nya Spelare och måste begäras inom 7 dagar från det att Realkontot registrerats.

3. För att kvalificera sig för en 100% Välkomstbonus måste minst 200kr sättas in inom 7 dagar från det att Realkontot registrerats.

4. Den högsta Välkomstbonusen är 1500kr och bara 1 Bonus är tillåten per Ny spelare.
Tänk På: Välkomstbonusen blir insatt på Bonuskontot efter en lyckad insättning på 200kr eller mer.

5. Välkomstbonusen är under 50 gångers satsningskrav innan den kan bli uttagen.

a) Olika spel bidrar till olika mycket gentemot satsningskraven.
• 100% - alla Slots och Sällskapsspel
• 8% - all Bordspoker, all Roulette, all Video/Power Poker (förutom alla Aces och Jacks or Better), all Blackjack (förutom Klassisk Blackjack) och Casino War
• 0% (uteslutande spel) – Klassisk Blackjack, all Aces Video/Power Poker, Jacks or Better Video/Power Poker, alla Baccarats, alla Craps, Red Dog, Sic Bo

Om du spelar på de uteslutande spelen (0%) innan du har uppnått satsningskraven så ger du samtycke till att casinot förbehåller sig rätten att annullera eventuella vinster som gjorts från dessa spel om casinot tycker att det krävs.

Tänk på: satsningar som är gjorda genom Gamble Feature på Slotspel eller Double Feature på Video/Power Pokers räknas inte gentemot satsningskraven.

b) Allt eftersom satsningskraven är uppfyllda flyttas summor från Bonuskontot till Kontantkontot - i omgångar om 100kr vardera.

c) Satsningskraven uppfylls då riktiga pengar satsas.

d) Alla satsningar dras från Kontantkontot först. Om det inte finns tillräckligt med pengar dras pengarna från Bonuskontot. Pengar dras endast från Bonuskontot om det inte finns tillräckligt med pengar på Kontantkontot.

e) Vinster från satsningar gjorda från Kontantkontot krediteras direkt till Kontantkontot. Vinster från satsningar gjorda från Bonuskontot krediteras tillbaka till Bonuskontot.

f) Om saldot på Bonuskontot överstiger originalsaldot, överförs det överstigande saldot till Kontantkontot. Tänk På: De automatiska överföringarna från Bonuskontot till kontantkontot som gjorts räknas inte.

6. Alla uttag granskas av Casinot. Casinot förbehåller sig rätten att ta tillbaka Välkomstbonusen och andra eventuella vinster och/eller stänga kontot om det förekommer bedrägeri eller missbruk.

7. Välkomstbonuserbjudandet är bara tillåtet en gång per person, hushåll, familj, hemadress, e-postadress, kreditkort eller delad datormiljö såsom bibliotek, arbetsplats, samfund, universitet eller skola. Casinot förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla vinster och allt spel om denna regel inte följs.

8. Detta erbjudande gäller bara för den som sätter in pengar och är inte överförbart.

9. Välkomsterbjudandet kan inte begäras i samband med andra kampanjer som erbjuds av Spin Palace och är regelbundet uppdaterat. Casinot förbehåller sig rätten att ändra erbjudandet och reglerna när som helst.

10. Om ett uttag skulle göras innan Välkomstbonusen är begärd eller krediterad på Bonuskontot, kommer bonusen att vara förverkad.

11. Du kommer inte att kunna ta ut några pengar från ditt konto förrän du antingen har uppnått satsningskraven eller spelat igenom alla pengar på Bonuskontot. Vinster från satsningar från Bonuskontot går direkt till Kontantkontot efter det att satsningskraven uppfyllts.

12. Spelaren bekräftar härmed att han/hon måste spela med den valutan som används i det land han/hon spelar från och har en adress för att vara berättigad till kampanjer och bonusar. Skulle inte landets primära valuta vara tillgänglig är det tillåtet att spela med EURO eller USD eller CAD. Tänk på: Endast spelare som bor i Storbritannien är berättigade att registrera ett GBP konto. Casino förbehåller sig rätten att ej betala ut bonusar och vinster som kommer från insättningar i någon valuta som gjorts utan att följa dessa regler.

13. Innan uttag behandlas så kommer ditt spelande att granskas för eventuella spelmönster. För att åstadkomma ett rättvist spel så kommer likvärdiga, satsningar med ingen eller låg marginal, eller kurssäkra satsningar att betraktas som olagligt spel för satsningskraven för bonus. Andra exempel på oregelbundet spel inkluderar men är inte begränsat till, att enstaka satsningar är lika med eller överstiger 30% eller mer av värdet på bonusen som krediterats till kontot till dess att satsningskraven för bonusen har uppfyllts. Om Casinot anser att oregelbundet spel har förekommit så förbehåller Casinot sig rätten att neka uttag och/eller konfiskera alla vinster.

Uppdaterad 08.59 GMT 2013-03-18

*REGLER OCH VILLKOR: 2:A INSÄTTNINGSBONUS

1. 2:a insättningsbonusen är en 25% Match baserad på en Ny Spelares 2:a insättning hos casinot.
(till exempel: sätt in 5000kr och få 1250kr i 2:a insättningsbonus – totalt på kontot = 6250kr)

2. Detta erbjudande är endast giltigt för Nya Spelare och måste begäras inom 7 dagar från det att Realkontot registrerats.

3. För att kvalificera sig för en 2:a insättningsbonus måste en andra insättning på minst 200kr vara gjord inom 7 dagar från det att Realkontot registrerats.

4. Den högsta 2:a insättningsbonusen är 1250kr och bara 1 Bonus är tillåten per Ny spelare.
Bonusen blir krediterad till Bonuskontot.

Tänk på: den 2:a Insättningsbonusen kommer att krediteras automatiskt till Bonuskontot efter en lyckad 2:a insättning på 200kr eller mer.

5. 2:a insättningsbonusen är under 50 gångers satsningskrav innan den kan bli uttagen.

a) Olika spel bidrar till olika mycket gentemot satsningskraven.
• 100% - alla Slots och Sällskapsspel
• 8% - all Bordspoker, all Roulette, all Video/Power Poker (förutom alla Aces och Jacks or Better), all Blackjack (förutom Klassisk Blackjack) och Casino War
• 0% (uteslutande spel) – Klassisk Blackjack, all Aces Video/Power Poker, Jacks or Better Video/Power Poker, alla Baccarats, alla Craps, Red Dog, Sic Bo

Om du spelar på de uteslutande spelen (0%) innan du har uppnått satsningskraven så ger du samtycke till att casinot förbehåller sig rätten att annullera eventuella vinster som gjorts från dessa spel om casinot tycker att det krävs.

Tänk på: satsningar som är gjorda genom Gamble Feature på Slot Spel eller Double Feature på Video/Power Pokers räknas inte gentemot satsningskraven.

b) Allt eftersom satsningskraven är uppfyllda flyttas summor från Bonuskontot till Kontantkontot - i omgångar om 100kr vardera.

c) Satsningskraven uppfylls då riktiga pengar satsas.

d) Alla satsningar dras från Kontantkontot först. Om det inte finns tillräckligt med pengar dras pengarna från Bonuskontot. Pengar dras endast från Bonuskontot om det inte finns tillräckligt med pengar på Kontantkontot.

e) Vinster från satsningar gjorda från Kontantkontot krediteras direkt till Kontantkontot. Vinster från satsningar gjorda från Bonuskontot krediteras tillbaka till Bonuskontot.

f) Om saldot på Bonuskontot överstiger originalsaldot, överförs det överstigande saldot till Kontantkontot. Tänk På: De automatiska överföringarna från Bonuskontot till kontantkontot som gjorts räknas inte.

6. Alla uttag granskas av Casinot. Casinot förbehåller sig rätten att ta tillbaka Välkomstbonusen och andra eventuella vinster och/eller stänga kontot om det förekommer bedrägeri eller missbruk.

7. 2:a insättningsbonus erbjudandet är bara tillåtet en gång per person, hushåll, familj, hemadress, e-postadress, kreditkort eller delad datormiljö såsom bibliotek, arbetsplats, samfund, universitet eller skola. Casinot förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla vinster och allt spel om denna regel inte följs.

8. Detta erbjudande gäller bara för den som sätter in pengar och är inte överförbart.

9. 2:a insättningsbonus erbjudandet kan inte begäras i samband med andra kampanjer som erbjuds av Spin Palace och är regelbundet uppdaterat. Casinot förbehåller sig rätten att ändra erbjudandet och reglerna när som helst.

10. Om ett uttag skulle göras innan bonusen är begärd eller krediterad på Bonuskontot, kommer bonusen att vara förverkad.

11. Du kommer inte att kunna ta ut några pengar från ditt konto förrän du antingen har uppnått satsningskraven eller spelat igenom alla pengar på Bonuskontot. Vinster från satsningar från Bonuskontot går direkt till Kontantkontot efter det att satsningskraven uppfyllts.

12. Spelaren bekräftar härmed att han/hon måste spela med den valutan som används i det land han/hon spelar från och har en adress för att vara berättigad till kampanjer och bonusar. Skulle inte landets primära valuta vara tillgänglig är det tillåtet att spela med EURO eller USD eller CAD. Tänk på: Endast spelare som bor i Storbritannien är berättigade att registrera ett GBP konto. Casino förbehåller sig rätten att inte betala ut bonusar och vinster som kommer från insättningar i någon valuta som gjorts utan att följa dessa regler.

13. Innan uttag behandlas så kommer ditt spelande att granskas för eventuella spelmönster. För att åstadkomma ett rättvist spel så kommer likvärdiga, satsningar med ingen eller låg marginal, eller kurssäkra satsningar att betraktas som olagligt spel för satsningskraven för bonus. Andra exempel på oregelbundet spel inkluderar men är inte begränsat till, att enstaka satsningar är lika med eller överstiger 30% eller mer av värdet på bonusen som krediterats till kontot till dess att satsningskraven för bonusen har uppfyllts. Om Casinot anser att oregelbundet spel har förekommit så förbehåller Casinot sig rätten att neka uttag och/eller konfiskera alla vinster.

Uppdaterad 08.59 GMT 2013-03-18

*REGLER OCH VILLKOR: 3:E INSÄTTNINGSBONUS

1. 3:e insättningsbonusen är en 50% Match baserad på en Ny Spelares 3:e insättning hos casinot.
(till exempel: sätt in 2000kr och få 1000kr i 3:e insättningsbonus – totalt på kontot = 3000kr)

2. Detta erbjudande är endast giltigt för Nya Spelare och måste begäras inom 7 dagar från det att Realkontot registrerats.

3. För att kvalificera sig för en 3:e insättningsbonus måste en tredje insättning på minst 200kr vara gjord inom 7 dagar från det att Realkontot registrerats.

4. Den högsta 3:e insättningsbonusen är 1000kr och bara 1 Bonus är tillåten per Ny spelare.
Bonusen blir krediterad till Bonuskontot.

Tänk på: den 3:e Insättningsbonusen kommer att krediteras automatiskt till Bonuskontot efter en lyckad 3:e insättning på 200kr eller mer.

5. 3:e insättningsbonusen är under 50 gångers satsningskrav innan den kan bli uttagen.

a) Olika spel bidrar till olika mycket gentemot satsningskraven.
• 100% - alla Slots och Sällskapsspel
• 8% - all Bordspoker, all Roulette, all Video/Power Poker (förutom alla Aces och Jacks or Better), all Blackjack (förutom Klassisk Blackjack) och Casino War
• 0% (uteslutande spel) – Klassisk Blackjack, all Aces Video/Power Poker, Jacks or Better Video/Power Poker, alla Baccarats, alla Craps, Red Dog, Sic Bo

Om du spelar på de uteslutande spelen (0%) innan du har uppnått satsningskraven så ger du samtycke till att casinot förbehåller sig rätten att annullera eventuella vinster som gjorts från dessa spel om casinot tycker att det krävs.

Tänk på: satsningar som är gjorda genom Gamble Feature på Slotspel eller Double Feature på Video/Power Pokers räknas inte gentemot satsningskraven.

b) Allt eftersom satsningskraven är uppfyllda flyttas summor från Bonuskontot till Kontantkontot - i omgångar om 100kr vardera.

c) Satsningskraven uppfylls då riktiga pengar satsas.

d) Alla satsningar dras från Kontantkontot först. Om det inte finns tillräckligt med pengar dras pengarna från Bonuskontot. Pengar dras endast från Bonuskontot om det inte finns tillräckligt med pengar på Kontantkontot.

e) Vinster från satsningar gjorda från Kontantkontot krediteras direkt till Kontantkontot. Vinster från satsningar gjorda från Bonuskontot krediteras tillbaka till Bonuskontot.

f) Om saldot på Bonuskontot överstiger originalsaldot, överförs det överstigande saldot till Kontantkontot. Tänk På: De automatiska överföringarna från Bonuskontot till kontantkontot som gjorts räknas inte.

6. Alla uttag granskas av Casinot. Casinot förbehåller sig rätten att ta tillbaka Välkomstbonusen och andra eventuella vinster och/eller stänga kontot om det förekommer bedrägeri eller missbruk.

7. 3:e insättningsbonus erbjudandet är bara tillåtet en gång per person, hushåll, familj, hemadress, e-postadress, kreditkort eller delad datormiljö såsom bibliotek, arbetsplats, samfund, universitet eller skola. Casinot förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla vinster och allt spel om denna regel inte följs.

8. Detta erbjudande gäller bara för den som sätter in pengar och är inte överförbart.

9. 3:e insättningsbonus erbjudandet kan inte begäras i samband med andra kampanjer som erbjuds av Spin Palace och är regelbundet uppdaterat. Casinot förbehåller sig rätten att ändra erbjudandet och reglerna när som helst.

10. Om ett uttag skulle göras innan bonusen är begärd eller krediterad på Bonuskontot, kommer bonusen att vara förverkad.

11. Du kommer inte att kunna ta ut några pengar från ditt konto förrän du antingen har uppnått satsningskraven eller spelat igenom alla pengar på Bonuskontot. Vinster från satsningar från Bonuskontot går direkt till Kontantkontot efter det att satsningskraven uppfyllts.

12. Spelaren bekräftar härmed att han/hon måste spela med den valutan som används i det land han/hon spelar från och har en adress för att vara berättigad till kampanjer och bonusar. Skulle inte landets primära valuta vara tillgänglig är det tillåtet att spela med EURO eller USD eller CAD. Tänk på: Endast spelare som bor i Storbritannien är berättigade att registrera ett GBP konto. Casino förbehåller sig rätten att ej betala ut bonusar och vinster som kommer från insättningar i någon valuta som gjorts utan att följa dessa regler.

13. Innan uttag behandlas så kommer ditt spelande att granskas för eventuella spelmönster. För att åstadkomma ett rättvist spel så kommer likvärdiga, satsningar med ingen eller låg marginal, eller kurssäkra satsningar att betraktas som olagligt spel för satsningskraven för bonus. Andra exempel på oregelbundet spel inkluderar men är inte begränsat till, att enstaka satsningar är lika med eller överstiger 30% eller mer av värdet på bonusen som krediterats till kontot till dess att satsningskraven för bonusen har uppfyllts. Om Casinot anser att oregelbundet spel har förekommit så förbehåller Casinot sig rätten att neka uttag och/eller konfiskera alla vinster.

Uppdaterad 08.59 GMT 2013-03-18

*REGLER & VILLKOR: SÖNDAGSERBJUDANDE

1. Söndagserbjudandet är endast tillgängligt för Spelare som registrerat ett Realkonto.

2. Söndagserbjudandet är endast tillgängligt i 52 veckor från den andra söndagen efter Realkontots registrerades.

3. För detta erbjudande är en söndag avsedd från 00.01 GMT. till 23.59 GMT den dagen.

4. För att kvalificera för Söndagserbjudandet måste minst 1000kr sättas in och spelas för varje vecka. Endast insättningar gjorda under 7 dagarsperioden för söndagserbjudandets datum räknas.

5. Söndagserbjudandet består av 100 Gratis Spins på Tomb Raider – Secret of the Sword Sloten till värdet av 100kr. Gratis Spinsen kommer att krediteras till ditt casinokonto söndag morgon ca 2:00 GMT, och kommer att utlöpa efter 24 timmar.

6. VIKTIGT: 100 Gratis Spins på Tomb Raider – Secret of the Sword Sloten kan inte utlösas mot Gratis Casino Krediter.

7. Alla vinster som vunnits under Gratis Spins kommer att krediteras till Bonuskontot.

8. TÄNK PÅ: 100 Gratis Spins på Tomb Raider – Secret of the Sword Sloten kan ENDAST spelas i det nedladdade casinot.

9. Spelaren bekräftar härmed att han/hon måste spela med den valutan som används i det land han/hon spelar från och har en adress för att vara berättigad till kampanjer och bonusar. Skulle inte landets primära valuta vara tillgänglig är det tillåtet att spela med EURO eller USD eller CAD.

10. Innan uttag behandlas så kommer ditt spelande att granskas för eventuella spelmönster. För att åstadkomma ett rättvist spel så kommer likvärdiga, satsningar med ingen eller låg marginal, eller kurssäkra satsningar att betraktas som olagligt spel för satsningskraven för bonus. Andra exempel på oregelbundet spel inkluderar men är inte begränsat till, att enstaka satsningar är lika med eller överstiger 30% eller mer av värdet på bonusen som krediterats till kontot till dess att satsningskraven för bonusen har uppfyllts. Om Casinot anser att oregelbundet spel har förekommit så förbehåller Casinot sig rätten att neka uttag och/eller konfiskera alla vinster.

Tänk på: Endast spelare som bor i Storbritannien är berättigade att registrera ett GBP konto. Casinot förbehåller sig rätten att inte betala ut bonusar och vinster som kommer från insättningar i någon valuta som gjorts utan att följa dessa regler.

Uppdaterad 08.59 GMT 2013-03-18

*REGLER & VILLKOR: 100% JUBILEUMSBONUS

1. 100% Jubileumsbonus erbjudandet är endast tillgängligt för Spelare som registrerat ett Realkonto

2. Jubileumsbonus erbjudandet är endast tillgängligt i 24 timmar, från 00.01 GMT. till 23.59 GMT. samma datum som Realkontot registrerades, 1 år senare. ( tillexempel: om Realkontot registrerades 2008-06-23,så är Jubileumsbonusen tillgänglig 2009-06-23).

3. För att kvalificera för en Jubileumsbonus måste minst 200kr sättas in och spelas för under din 1 års jubileumsdag. TÄNK PÅ: du måste göra insättningen innan du skickar ett e-post och begär Jubileumsbonusen från vår Casinosupport.
E-post: svensksupport@thepalacegroup.com

4. Högsta Jubileumsbonusen är 1050kr och endast 1 bonus är tillåten per spelare. Bonusen blir krediterad till ditt Bonuskonto.

5. Jubileumsbonusen är under 50 gångers satsningskrav innan den kan bli uttagen.

a) Olika spela bidrar till olika mycket gentemot satsningskraven.
• 100% - alla Slots, Amerikansk Roulette och alla Sällskapsspel
• 50% - alla Bordspoker, Red Dog, alla Roulettes (utom Amerikansk Roulette), Casino War och Sic Bo
• 10% - alla Video/Power Poker (utom All Aces Video/Power Poker), alla Blackjacks (utom Classic Blackjack), alla Craps och alla Baccarats
• 2% - Classic Blackjack och Alla Aces Video/Power Pokers

Tänk på: satsningar som är gjorda genom Gamble Feature på Slotspel eller Double Feature på Video/Power Pokers räknas inte gentemot satsningskraven.

b) Allt eftersom satsningskraven är uppfyllda flyttas summor från Bonuskontot till Kontantkontot - i omgångar om 100kr vardera.

c) Satsningskraven uppfylls då riktiga pengar satsas.

d) Alla satsningar dras från Kontantkontot först. Om det inte finns tillräckligt med pengar dras pengarna från Bonuskontot. Pengar dras endast från Bonuskontot om det inte finns tillräckligt med pengar på Kontantkontot.

e) Vinster från satsningar gjorda från Kontantkontot krediteras direkt till Kontantkontot. Vinster från satsningar gjorda från Bonuskontot krediteras tillbaka till Bonuskontot.

f) Om saldot på Bonuskontot överstiger originalsaldot, överförs det överstigande saldot till Kontantkontot. Tänk På: De automatiska överföringarna från Bonuskontot till kontantkontot som gjorts räknas inte.

6. Alla uttag granskas av Casinot. Casinot förbehåller sig rätten att ta tillbaka Jubileumsbonusen och andra eventuella vinster och/eller stänga kontot om det förekommer bedrägeri eller missbruk.

7. Jubileumsbonus- erbjudandet är bara tillåtet en gång per person, hushåll, familj, hemadress, e-postadress, kreditkort eller delad datormiljö såsom bibliotek, arbetsplats, samfund, universitet eller skola. Casinot förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla vinster och allt spel om denna regel inte följs.

8. Detta erbjudande gäller bara för den som sätter in pengar och är inte överförbart.

9. Jubileumserbjudandet kan inte begäras i samband med andra kampanjer som erbjuds av Spin Palace och är regelbundet uppdaterat. Casinot förbehåller sig rätten att ändra erbjudandet och reglerna när som helst.

10. Om ett uttag skulle göras innan Jubileumsbonusen är begärd eller krediterad på Bonuskontot, kommer bonusen att vara förverkad.

11. Du kommer inte att kunna ta ut några pengar från ditt konto förrän du antingen har uppnått satsningskraven eller spelat igenom alla pengar på Bonuskontot. Vinster från satsningar från Bonuskontot går direkt till Kontantkontot efter det att satsningskraven uppfyllts.

12. Spelaren bekräftar härmed att han/hon måste spela med den valutan som används i det land han/hon spelar från och har en adress för att vara berättigad till kampanjer och bonusar. Skulle inte landets primära valuta vara tillgänglig är det tillåtet att spela med EURO eller USD eller CAD. Tänk på: Endast spelare som bor i Storbritannien är berättigade att registrera ett GBP konto. Casino förbehåller sig rätten att ej betala ut bonusar och vinster som kommer från insättningar i någon valuta som gjorts utan att följa dessa regler.

13. Innan uttag behandlas så kommer ditt spelande att granskas för eventuella spelmönster. För att åstadkomma ett rättvist spel så kommer likvärdiga, satsningar med ingen eller låg marginal, eller kurssäkra satsningar att betraktas som olagligt spel för satsningskraven för bonus. Andra exempel på oregelbundet spel inkluderar men är inte begränsat till, att enstaka satsningar är lika med eller överstiger 30% eller mer av värdet på bonusen som krediterats till kontot till dess att satsningskraven för bonusen har uppfyllts. Om Casinot anser att oregelbundet spel har förekommit så förbehåller Casinot sig rätten att neka uttag och/eller konfiskera alla vinster.

Uppdaterad 08.59 GMT 2013-03-18

BONUSAR DÄR INGEN INSÄTTNING KRÄVS

1. Bonus där ingen insättning krävs är bara tillgänglig för utvalda spelare som har registrerat ett Riktigt Konto, och endast genom inbjudan.

2. För att kvalificera sig för bonusen måste spelare registrera riktiga konton på Spin Palace casino.

3. Vänligen tänk på att det vanligtvis tar 5 minuter från registreringen till att bonusen syns på kontot (i vissa fall kan det ta ännu längre). Vi rekommenderar att spelare loggar ut ur mjukvaran och sedan loggar in igen om det är så att bonusen inte kan ses på spelarkontot omedelbart.

4. Endast 1 bonus är tillåten per spelare och/eller hushåll. Bonusen blir krediterad till bonuskontot.

5. Bonusen är föremål för 100 gångers satsningskrav innan den kan bli uttagen.

a) Olika spel bidrar procentuellt olika mycket gentemot satsningskraven:
• 100% - alla Slots och alla Sällskapsspel
• 8% - alla Bordspoker, alla Roulette, alla Video/Power Poker (förutom All Aces och Jacks or Better), alla Blackjack (förutom Klassisk Blackjack) och Casino War
• 0% (uteslutna spel) – Klassisk Blackjack, all Aces Video/Power Poker, Jacks or Better Video/Power Poker, alla Baccarats, alla Craps, Red Dog och Sic Bo

Notera: satsningar gjorda genom Gamble-funktionen på Slotspel eller Double-funktionen på alla Video/Power Poker kommer inte att räknas gentemot satsningskraven.

b) Allt eftersom satsningskraven uppnåtts så flyttas summor automatiskt över från bonuskontot till kontantkontot – i omgångar av 10$/€ eller 10 krediter.
c) Satsningskraven uppnås när riktiga pengar satsas.
d) Alla satsningar dras från kontantkontot först. Om det inte finns några pengar tillgängliga där så dras pengarna från bonuskontot. Pengar på bonuskontot spelas bara när det inte finns tillräckligt med pengar på kontantkontot.
e) Vinster från satsningar gjorda från kontantkontot krediteras direkt till kontantkontot. Vinster från satsningar gjorda från bonuskontot krediteras tillbaka till bonuskontot.
f) Om kreditering av vinster till spelarens bonuskonto resulterar i att saldot på bonuskontot överstiger den ursprungliga bonussumman så kommer den överstigande vinstsumman att krediteras till kontantkontot. Notera: Detta är minus automatiska överföringar från bonuskontot till kontantkontot som har förekommit.

6. Alla uttag är föremål för granskning av casinot. Casinot förbehåller sig rätten att neka en bonus och vinster och/eller stänga ett konto om det förekommer missbruk eller bedrägeri.

7. Bonuserbjudandet är endast tillgängligt en gång per person, hushåll, familj, hushållsadress, e-postadress, kreditkortsnummer eller delad miljö såsom bibliotek, arbetsplats, brödraskap, universitet eller skola. Casinot förbehåller sig rätten att neka alla vinster och allt spel om denna regel inte skulle följas.

8. Detta erbjudande är endast tillgängligt för den relevanta spelaren och är inte överförbart.

9. Bonuserbjudandet kan inte ansökas om i samband med andra kampanjer som samtidigt erbjuds av Spin Palace Casino och är subjekt för pågående granskning.

10. Casinot har rätten att ändra detta erbjudande och dess regler och villkor när som helst, inklusive att avsluta kampanjen.

11. Du kommer inte att kunna göra uttag från ditt konto förrän du har uppnått satsningskraven, till exempel spelat igenom alla pengarna på bonuskontot. Vinster från satsningar gjorda från bonuskontot, efter att satsningskraven har mötts, går direkt till kontantkontot.

12. Innan uttag behandlas så kommer ditt spelande att granskas för eventuella spelmönster. För att åstadkomma ett rättvist spel så kommer likvärdiga, satsningar med ingen eller dålig marginal och kurs säkra satsningar att betraktas som olagligt spel mot satsningskraven för bonus. Andra exempel på oregelbundet spel inkluderar men är inte begränsat till, jämna pengasatsningar på Roulette, Sic Bo eller Craps, enstaka satsningar som är lika med eller överstiger 30% eller mer av värdet på bonusen som krediterats till kontot till dess att satsningskraven för bonusen har uppnåtts, om inte annat anges i de specifika reglerna för den kampanjen. I denna regel så är en satsning definierad som ett snurr på roulettehjulet eller en dealers utdelade hand i något bordsspel, eller någon giv i något Video eller Power Pokerspel (detta inkluderar Multi-Hand/Play-spel). Alla dubblar eller gamble ska ses som en ny satsning. Skulle det visas att oregelbundet spel förekommit så reserverar vi oss rättigheten att neka uttag och/eller konfiskera alla vinster.

13. Casinot förbehåller sig rättigheten att begränsa uttag från gratismarker / bonusar / gratisspel / gratisspins som tilldelats spelares konto på 100€/$ eller, i fall av annan valuta, motsvarigheten till 100$. Denna gräns kommer att gälla om en bonus har blivit krediterad utan att någon insättning gjorts, om inte annat anges i kampanjerbjudandet.

Uppdaterad kl. 15:00 GMT. 2013-03-18

Överst på sidan

snabblänkar - Allmänna Villkor

casinomjukvara

Såhär spelar man

STEG 1:

Ladda ner casinomjukvaran gratis.

STEG 2:

Registrera ett konto med riktiga pengar (Real).

STEG 3:

Gör din första insättning så kommer din bonus betalas ut till ditt konto automatiskt.

Senaste Vinnarna

Progressiva Jackpottar Totalt: Visa de senaste vinnarna

Medlem av The Palace Group som leds av Bayton Ltd (C41970), ett maltesiskt registrerat företag med registrerad adress Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex XBX1011. Bayton Limited är licensierat av Lotteri- och Spelnämnden i Malta LGA/CL1/376/2007 (utfärdat den 30 december, 2009) och LGACL3/376/2007 (utfärdat den 30 december, 2009).